ELŐADÓ-MŰVÉSZET

A Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház illetve háttérszervezetként
a Misina Kulturális és Táncegyesület 2004-ben alakult Pécsett.

A Misina generációkon átívelő kulturális tevékenységével a régió egyik kedvelt színpadi közreműködője, egyúttal aktív közösségi szervezője is: a pécsi, és Pécs környéki kulturális eseményektől kezdve a dél-dunántúli fesztiválokig, illetve nemzetközi programokig.
Kiemelt zenei partnerünk a Csurgó zenekar.

Az együttes hívószava a közösség, a minőség a táncműhelyben életminőséget jelent.

Művészeti arculat

A művészeti munka tartalmi és formai színvonalát a folyamatosan bővülő, ill. évek óta visszatérő felkérések, szakmai együttműködési megkeresések igazolják vissza. Szakmai körökben való részvétel: együttesünk jellemzően nem versenymotivált, a táncműhely azon szakmai fórumokon vesz részt, amelyek összhangban vannak az együttes programtervével. Az együttes szakmai motivációja a közösségi alkotóerőre épül. Sikereinket a megvalósított projektjeinkben, és az azokkal elért célcsoportok számában mérjük. Azokat a közösségi eseményeket preferáljuk, amelyek a szűk tagságon kívül másoknak is élményt nyújtanak.
A Misinában az alkotói-, előadó-művészeti-, és a művészeti nevelési tevékenység két vonalon folyik, amelyek markánsan elkülönülnek, mégis szerves egységet képeznek. E két fő irány: autentikus színpadi néptánc a magyar nyelvterület táncaiból, illetve az autentikus elemekre épülő táncszínház. A két irányvonal az együttes művészeti koncepciójában és repertoárjában közel azonos szerepet kap. Lehetőség szerint egy-másfél évente jelentkezik új bemutatóval az együttes: hol a folklór, hol pedig a táncszínházi elemek a hangsúlyosabbak egy-egy új műsorban.

Misina Néptáncegyüttes
– fókuszban a közösség

A Misina Néptáncegyüttes a magyar nyelvterület színes népművészeti mozgáskincsét egyrészt a közösségépítés sajátos hazai formájaként, másrészt a közönséget is megcélozva a színpad világa felől közelíti meg. A műhely tagjai az eredeti táncanyagot színpadra alkalmazva, a színpad törvényeit tisztelve, üzenetet közvetítve igyekeznek közönség elé vinni. Fontos a hagyomány tisztelete, de az együttesben kiemelt szerepet kap a folklórkincs minél autentikusabb bemutatása mellett a közös együttesi alkotóerő. Hiszen: „a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” (Morus Tamás).

Misina Táncszínház

A Misina Táncszínház a hagyománykincsben nem a történetiséget, hanem az örök emberit ragadja meg, hogy a produkció a hamar változó külső és belső igények nyomán, az előadók és a közönség számára a jelenben is megélhető legyen. A táncszínház egyediségét sajátos, csak rá jellemző formanyelve adja, amely az autentikus néptánc, de újraalkotva a tiszta forrást más elemekkel is ötvöződik, ahogyan a zene is. A táncszínház célja a közreműködők és a közönség érdeklődésének felkeltése olyan produkciók iránt, amelyek témájukban lokális kötődésűek, emellett lépést tartanak az aktuális kulturális folyamatokkal.

MISINA KULTURÁLIS ÉS TÁNCEGYESÜLET 
(közhasznú egyesület)

képviseli: Tóth Melinda elnök

Cím: 7634 Pécs, Ürögi fasor 21.
Tel: + 36 20 9137 370; + 36 72 240 280
E-mail: info@misinadance.hu

Adószám: 18324912-1-02
Nyilvántartási szám: Pécsi Törvényszék 02-02-0002405
Bankszámla szám: OTP DD Régió 11731001-20120856
Előadó-művészeti nyilvántartási sz.: ESZ/194.

Beszámolók közzététele:
https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

GDPR – Aadatvedelmi Irányelvek >>

Egyesület tagdíj / pártoló tagdíj mértéke:
48.000,- Ft/fő/év (ill. 4.000,- Ft/fő/hó)

Az egyesület pártoló tagsága:
Köszönjük a pártoló tagok (
szülők, táncosok, pártoló magánszemélyek) támogatását.

Továbbá köszönettel tartozunk mindazoknak akik, hogy adójuk egy százalékával minket támogatnak.

PARTNEREINK:

TÁMOGATÓINK: